U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2142020112428_452802 -
Ngày đặt hàng: 21/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6320.000 ₫1.920.000 ₫
Tạm tính:1.920.000 ₫
Tổng tiền:1.920.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Thi Chinh
Địa chỉ: 22/21, Kp1, Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q12
Điện thoại: 0376760000

Email:

Ghi chú đơn hàng :