U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2172018065701_602896 -
Ngày đặt hàng: 21/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thanh
Địa chỉ: 70 Lữ Gia, phường 15 quận 11
Điện thoại: 0906811414

Email:

Ghi chú đơn hàng :