U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2192019060503_777044 -
Ngày đặt hàng: 21/09/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Kieu
Địa chỉ: 1 bis Tô ký p.tân hưng thuận q12
Điện thoại: 0938360881

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao vào tầm buổi chiều