U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_22122018102306_265290 -
Ngày đặt hàng: 22/12/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Sơn
Địa chỉ: 360 quang trung thị xã ba đồn Tỉnh quảng bình
Điện thoại: 0948669485

Email:

Ghi chú đơn hàng :