U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_222019074142_186392 -
Ngày đặt hàng: 02/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

1180.000 ₫180.000 ₫
Tạm tính:180.000 ₫
Tổng tiền:180.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thanh Ngân
Địa chỉ: 14/28 kỳ đồng phương 9 quận 3
Điện thoại: 0933354002

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi trước khi Giao hàng