U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2222020074451_324431 -
Ngày đặt hàng: 22/02/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 1 An Định - xã Thụy Văn - Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0396983610

Email:

Ghi chú đơn hàng :