U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2232020102841_149837 -
Ngày đặt hàng: 22/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Ngọc Hằng
Địa chỉ: 434/76/157. Phạm Văn Chiêu. P9. Gò Vấp.
Điện thoại: 0777911966

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi ĐT Trước khi giao 15 phút