U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2282018035222_631180 -
Ngày đặt hàng: 22/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6300.000 ₫1.800.000 ₫
Tạm tính:1.800.000 ₫
Tổng tiền:1.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Phương Trang
Địa chỉ: 538/21 Đoàn Văn Bơ P.14 Q.4
Điện thoại: 0908282129

Email:

Ghi chú đơn hàng : Vui lòng giao hàng từ 9g sáng tới 11g sáng