U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2282018112921_658860 -
Ngày đặt hàng: 22/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:330.000 ₫
Tổng tiền:330.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Khánh Quyên di
Địa chỉ: Uốn tóc Linh- Ninh Gia- đức trọng- Lâm Đồng
Điện thoại: 0916030346

Email:

Ghi chú đơn hàng :