U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2282019040442_835232 -
Ngày đặt hàng: 22/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6300.000 ₫1.800.000 ₫
Tạm tính:1.800.000 ₫
Tổng tiền:1.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen thi kim loan
Địa chỉ: 2c/1/13 Duong 39, p linh dong, thu duc
Điện thoại: 0977536799

Email:

Ghi chú đơn hàng :