U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_23102018014546_322607 -
Ngày đặt hàng: 23/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyenthithuluy
Địa chỉ: Chungculethanhtantaobinhtan
Điện thoại: 0978880757

Email:

Ghi chú đơn hàng :