U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_23112022051854_636982 -
Ngày đặt hàng: 23/11/2022
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu Gội + Xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hồ quỳnh nhật thanh
Địa chỉ: 19 trương văn ly , đức long , tp. Phan thiẾt , tỉnh bình thuận
Điện thoại: 0373569627

Email:

Ghi chú đơn hàng :