U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2312021070936_227779 -
Ngày đặt hàng: 23/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương phương nhung
Địa chỉ: Xóm 5, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Điện thoại: 0918987602

Email:

Ghi chú đơn hàng :