U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_232019110713_496925 -
Ngày đặt hàng: 02/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Huy
Địa chỉ: 4B ngõ 91 xuân La, Tây Hồ, Hà nội
Điện thoại: 0989535817

Email:

Ghi chú đơn hàng :