U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2342019100325_670828 -
Ngày đặt hàng: 23/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Khoa
Địa chỉ: 6/17/4 phạm quý Thích phường Tân Quý quận Tân Phú
Điện thoại: 0907136511

Email:

Ghi chú đơn hàng :