U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2342020012238_133559 -
Ngày đặt hàng: 23/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê thị Ngọc tú
Địa chỉ: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Điện thoại: 0938783926

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi điện trước khi Giao (quán hủ tiếu mực Hoàng yến)