U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2342020012705_394788 -
Ngày đặt hàng: 23/04/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê thị Ngọc tú
Địa chỉ: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Điện thoại: 0938783926

Email: Lethingoctu0101@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Gọi Trước khi giao. (Quán hủ tiếu Mực hoàng yến)