U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2372019095324_212633 -
Ngày đặt hàng: 23/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: thế lưu
Địa chỉ: 35 đồng nai phường 15 quận 10 thành phố hồ chí minh
Điện thoại: 0971563551

Email:

Ghi chú đơn hàng : sữa ensure