U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_24102019014517_34450 -
Ngày đặt hàng: 24/10/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2200.000 ₫400.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Hoàng Oanh
Địa chỉ: 72A/Nam Kì Khởi Nghĩa/P4/MỹTho/TiềnGiang
Điện thoại: 0963838397

Email:

Ghi chú đơn hàng : Liên lạc sau 17h00