U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2422019024801_651812 -
Ngày đặt hàng: 23/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dương quan giàu
Địa chỉ: 226 Bà Hom phường 13 quận 6
Điện thoại: 0903812613

Email:

Ghi chú đơn hàng :