U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2442019104459_198872 -
Ngày đặt hàng: 24/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dinh Quang Hung
Địa chỉ: Tang7 CPN Building, so 7 lo 2A Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Điện thoại: 0934357528

Email: emailvn.87@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :