U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2482020085513_232043 -
Ngày đặt hàng: 24/08/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Mạnh Nghĩa
Địa chỉ: 97 ngõ 281 đường trần khát chân, quận HBT, Hà Nội
Điện thoại: 0392165934

Email:

Ghi chú đơn hàng :