U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2512019122403_303727 -
Ngày đặt hàng: 25/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:500.000 ₫
Tổng tiền:500.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Thị Huyền Mi
Địa chỉ: 182 Lê Văn Việt, Tăng nhơn Phú B, quận. 9
Điện thoại: 0383329064

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trễ nhất trước 4h chiều t7 (26/01). Trễ hơn mình về Quê không nhận được