U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_25122019015412_75309 -
Ngày đặt hàng: 24/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Thi Giao Linh
Địa chỉ: 4/1/6 Hoàng Việt, P4, Tân Bình
Điện thoại: 0902535426

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trước 18h ngày 25/12/2019