U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_25122019080136_82511 -
Ngày đặt hàng: 25/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

6300.000 ₫1.800.000 ₫
Tạm tính:1.800.000 ₫
Tổng tiền:1.800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phan Thi kim Thuan
Địa chỉ: 350 huynh Tan phat phuong binh Thuan q7
Điện thoại: 0908803327

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao trong gio hchinh