U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2532019034615_137098 -
Ngày đặt hàng: 25/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Quỳnh Nhung
Địa chỉ: 423 điện biên phủ, phường 3, quận 3. ( ngay Ngã tư cao thắng giao điện biên phủ)
Điện thoại: 0989701505

Email:

Ghi chú đơn hàng :