U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2532019034616_626051 -
Ngày đặt hàng: 25/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Quỳnh Nhung
Địa chỉ: 423 điện biên phủ, phường 3, quận 3. ( ngay Ngã tư cao thắng giao điện biên phủ)
Điện thoại: 0989701505

Email:

Ghi chú đơn hàng :