U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2532019095936_58055 -
Ngày đặt hàng: 25/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dung
Địa chỉ: Khu dân cư city bella 18/9 đường 35 phường cát lái quận 2
Điện thoại: 0346464082

Email:

Ghi chú đơn hàng :