U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2582019024803_803818 -
Ngày đặt hàng: 25/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Bùi Thị Hải Hà
Địa chỉ: Ninh Phước Thượng, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Điện thoại: 0983760357

Email:

Ghi chú đơn hàng :