U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_26102021125257_995586 -
Ngày đặt hàng: 25/10/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

3440.000 ₫1.320.000 ₫
Tạm tính:1.320.000 ₫
Tổng tiền:1.320.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Thị Minh Thư
Địa chỉ: 18A/54 Nguyễn Thị Minh Khai, p Dakao, quận 1
Điện thoại: 0817746869

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi trc khj gjao