U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_26112018093444_943048 -
Ngày đặt hàng: 26/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:500.000 ₫
Tổng tiền:500.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Ngọc Thảo Hiền
Địa chỉ: 81 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Q.1, HCM
Điện thoại: 0909556792

Email:

Ghi chú đơn hàng : liên hệ trước khi giao hàng để chắc chắn có ở công ty