U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2612019100718_519103 -
Ngày đặt hàng: 26/01/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen Dang Phuong Mai
Địa chỉ: 256/3/4 nguyen van cư , an hoà, ninh kiều cT
Điện thoại: 0907793495

Email:

Ghi chú đơn hàng :