U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2612020021422_755278 -
Ngày đặt hàng: 26/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh thị binh
Địa chỉ: 29/3 ĐƯỜNG LÔ TƯ. Bình hưng hòa. Quan bình tân
Điện thoại: 0345561028

Email:

Ghi chú đơn hàng :