U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2622019065341_381026 -
Ngày đặt hàng: 25/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Cao Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Nhà văn hóa An Thắng, Biên Giang, Hà Đông
Điện thoại: 0966727959

Email:

Ghi chú đơn hàng :