U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2622019065439_717066 -
Ngày đặt hàng: 25/02/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Cao Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Nhà văn hóa An Thắng, Biên Giang, Hà Đông
Điện thoại: 0966727959

Email:

Ghi chú đơn hàng :