U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2632020051704_385753 -
Ngày đặt hàng: 26/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Thị Hoài Phương
Địa chỉ: 56 pHAN hUY THỰC PHƯỜNG TÂN KIỂNG Q7
Điện thoại: 0908416131

Email:

Ghi chú đơn hàng :