U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2672018072146_866707 -
Ngày đặt hàng: 26/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
Địa chỉ: 36 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TpHCM
Điện thoại: 0903039633

Email: tunguyen2302@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :