U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2672021014247_391105 -
Ngày đặt hàng: 26/07/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Pediasure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

3400.000 ₫1.200.000 ₫
Tạm tính:1.200.000 ₫
Tổng tiền:1.200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên:
Địa chỉ: 130, Đường 339, phường phước long b, quận 9
Điện thoại: 0362318186

Email:

Ghi chú đơn hàng :