U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2682018091444_18377 -
Ngày đặt hàng: 26/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫

Dầu xả Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1330.000 ₫330.000 ₫
Tạm tính:660.000 ₫
Tổng tiền:660.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần Ngân Hà
Địa chỉ:
Điện thoại: 0164 229 0661

Email:

Ghi chú đơn hàng :