U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_27102018051130_323517 -
Ngày đặt hàng: 27/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Huỳnh Ngọc Phương Thảo
Địa chỉ: Đại học kinh tế - Luật, khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 0964105417

Email:

Ghi chú đơn hàng :