U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_27112019092712_551931 -
Ngày đặt hàng: 27/11/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tuyết thư
Địa chỉ: 415 Võ Trường Toản, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0388385264

Email:

Ghi chú đơn hàng :