U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2762020083624_233121 -
Ngày đặt hàng: 27/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Bích Thạnh
Địa chỉ: 7B/105/34 Thành thái, phường 14, quận 10
Điện thoại: 0347388921

Email:

Ghi chú đơn hàng :