U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_28102018044844_888212 -
Ngày đặt hàng: 28/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:390.000 ₫
Tổng tiền:390.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phuong Thuy
Địa chỉ: Bitexco, 2 Hai Trieu, Quan 1.
Điện thoại: 0908509777

Email:

Ghi chú đơn hàng :