U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_28102018062223_118830 -
Ngày đặt hàng: 28/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: LỤc văn tấn
Địa chỉ: Vĩnh hảo - tuy phong - bình thuận
Điện thoại: 0942824860

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng ngoài giờ hành chính