U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_28112018044419_774534 -
Ngày đặt hàng: 27/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: L Vu
Địa chỉ: H700, Sonata Réidence, 41 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84932552862

Email:

Ghi chú đơn hàng :