U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_282018025253_600610 -
Ngày đặt hàng: 02/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Minh Hà
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn trạch 3, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng nai
Điện thoại: 0972237276

Email:

Ghi chú đơn hàng : Công ty tNHH bao bì kaoten (việt nam)