U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_282018113435_680292 -
Ngày đặt hàng: 02/08/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Similac Pure Bliss

Mã :
Danh mục : Sữa

1420.000 ₫420.000 ₫
Tạm tính:420.000 ₫
Tổng tiền:420.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hanh Tran
Địa chỉ: 280A26 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM
Điện thoại: 0902990030

Email:

Ghi chú đơn hàng :