U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2832019083309_539707 -
Ngày đặt hàng: 28/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính:0 ₫
Tổng tiền:0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phạm thị ý nhật
Địa chỉ: 29a nguyễn đình chiểu, quận 1
Điện thoại: 0945388093

Email:

Ghi chú đơn hàng : Trước cổng cồn trình HOÀ BÌNH