U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2832020124204_97393 -
Ngày đặt hàng: 28/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Chương yen
Địa chỉ: 23/3 âp thuận an xã sông thao huyện trảng bom tỉnh đồng nai
Điện thoại: 0928560798

Email:

Ghi chú đơn hàng : Shipper Gọi điện trước khi giao hàng