U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2872018124530_225755 -
Ngày đặt hàng: 28/07/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Kim Trinh
Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa xuyên á, số 42 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, củ chi
Điện thoại: 01267797785

Email:

Ghi chú đơn hàng :